Vervolmakingsjaar KBA (18-20 jaar)

Het vervolmakingsjaar van de KBA vormt een brug tussen onze professionele dansopleiding en een professionele danscarrière. Het is een unieke opleiding die jonge, getalenteerde dansers na hun zesde leerjaar secundair onderwijs verder klaarstoomt voor de beroepspraktijk. 

Het zevende jaar mikt zowel op jongeren met een klassieke vorming als op leerlingen die gespecialiseerd zijn in hedendaagse dans. Gastdocenten en –choreografen van beide dansstijlen geven tijdens dit zevende jaar leerrijke workshops, waardoor je op de hoogte blijft van de meest recente ontwikkelingen in de danswereld. 

In dit vervolmakingsjaar verwerf je extra danscompetenties. Onder meer door de nauwe samenwerking met Ballet Vlaanderen krijg je de kans om je talenten en vaardigheden verder te ontplooien en meer podiumervaring op te doen. Het is een intensief en fysiek inspannend jaar. Een gedreven motivatie, inzet, passie en doorzettingsvermogen zijn dan ook vereist. 

Ook maak je tijdens het vervolmakingsjaar kennis met de organisatorische kant van dansvoorstellingen. Denk daarbij aan belichting, geluid, decor, afspraken maken met theaters enzovoort. Op de Koninklijke Balletschool Antwerpen vormen we veelzijdige dansers op wereldniveau. Het vervolmakingsjaar zal dan ook je startpositie als professioneel danser op de culturele arbeidsmarkt aanzienlijk versterken.

 

KBA